Jouw organisatie doet
toch ook mee?

Haal samen met je collega’s, je school en/of je vrienden alles uit de kast! Breng al jullie oud materiaal mee naar de werkvloer, je school of het lokaal van je vereniging en de Kringwinkel geeft het een tweede leven. Deelnemen is belangrijker dan bijhouden.
Een geldig emailadres. Alle emails van het systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het emailadres wordt niet publiek gemaakt en zal enkel gebruikt worden om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Voorzie een wacthwoord voor het nieuwe account in beide velden.
Datum

Start inzameling

Einde inzameling

Start inzameling

Einde inzameling

Zij haalden alles uit de kast